- -

La leproseria Sant Francesc de Borja de Fontilles. Els inicis d'un projecte centenari

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La leproseria Sant Francesc de Borja de Fontilles. Els inicis d'un projecte centenari

Show full item record

Ballester, T.; Bernabeu, J. (2009). La leproseria Sant Francesc de Borja de Fontilles. Els inicis d'un projecte centenari. CEIC Alfons El Vell. http://hdl.handle.net/10251/129819

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/129819

Files in this item

Item Metadata

Title: La leproseria Sant Francesc de Borja de Fontilles. Els inicis d'un projecte centenari
Author: Ballester, Teresa Bernabeu, Josep
Issued date:
Abstract:
El 17 de gener de 2009 es complien cent anys de la inauguració oficial de la leproseria de Fontilles (Vall de Laguar, Marina Alta), sens dubte la resposta institucional més important que es va generar a l’Estat espanyol ...[+]
Subjects: Fontilles
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
ISBN: 978-84-96839-23-6
Publisher:
CEIC Alfons El Vell
Type: Libro

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record