- -

Creació de materials didàctics en Educació per la Ciutadania global en l àmbit formal per a l' ONGD Farmacèutics Mundi a València

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació de materials didàctics en Educació per la Ciutadania global en l àmbit formal per a l' ONGD Farmacèutics Mundi a València

Show full item record

Troiano Albareda, E. (2019). Creació de materials didàctics en Educació per la Ciutadania global en l àmbit formal per a l' ONGD Farmacèutics Mundi a València. http://hdl.handle.net/10251/129879

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/129879

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació de materials didàctics en Educació per la Ciutadania global en l àmbit formal per a l' ONGD Farmacèutics Mundi a València
Author: Troiano Albareda, Eduard
Director(s): Calabuig Tormo, Carola Carbó Solera, Lara
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos de Ingeniería - Departament de Projectes d'Enginyeria
Read date / Event date:
2019-09-25
Issued date:
Abstract:
[CA] El present Treball Final del Màster té com a objectiu d’estudi el procés que va viure l’autor del mateix en el seu pas per la organització de Farmacèutics Mundi. Al llarg d’aquest treball es s’exposa com ha estat ...[+]
Subjects: Educació per la ciutadania global , Justícia Social , Transformació Social , Educació formal , ONGD , Agència Política
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Cooperación al desarrollo-Màster Universitari en Cooperació al desenvolupament
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record