- -

Disseny i implementació de l' arquitectura software, funcions primitives del moviment i control d'un braç robòtic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny i implementació de l' arquitectura software, funcions primitives del moviment i control d'un braç robòtic

Show full item record

Aliques Tomás, A. (2015). Disseny i implementació de l' arquitectura software, funcions primitives del moviment i control d'un braç robòtic. http://hdl.handle.net/10251/130107

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/130107

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny i implementació de l' arquitectura software, funcions primitives del moviment i control d'un braç robòtic
Author: Aliques Tomás, Antonio
Director(s): Zotovic Stanisic, Ranko
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2015-07
Issued date:
Abstract:
[CA] L’objectiu principal d’aquest treball final de grau és dissenyar i implementar un braç robòtic lleuger, concretament: 1. La implementació de l’arquitectura software genérica dels diferents elements del braç robòtic, ...[+]
Subjects: Braç robòtic , Software , Discovery STM32F4. , control cinemàtic
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record