- -

Propuesta de un nuevo modelo de negocio para la empresa Lamejornaranja

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Propuesta de un nuevo modelo de negocio para la empresa Lamejornaranja

Show full item record

Iñíguez Marrades, FJ. (2019). Propuesta de un nuevo modelo de negocio para la empresa Lamejornaranja. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/130342

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/130342

Files in this item

Item Metadata

Title: Propuesta de un nuevo modelo de negocio para la empresa Lamejornaranja
Secondary Title: Proposta d’un nou model de negoci per a l’empresa Lamejornaranja
Author: Iñíguez Marrades, Francisco José
Director(s): Capó Vicedo, Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
Read date / Event date:
2019-09-30
Issued date:
Abstract:
[CA] L'objectiu d aquest treball va a consistir en l'anàlisi del model de negoci actual de l'empresa LaMejorNaranja i a continuació, introduir una proposta de model de negoci innovador. LaMejorNaranja és una empresa ...[+]


[EN] The aim of this work will be to analyse the current business model of the company LaMejorNaranja and then introduce a proposal for an innovative business model. LaMejorNaranja is a company located in the industrial ...[+]
Subjects: Model de negoci , Oceà blau , Pla estratègic , Strategy , Blue ocean , Strategic innovation , Business models
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)-Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA)
Type: Tesis de máster

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record