- -

Desterritorialización en la Huerta de Valencia. Intervenciones pictóricas

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Desterritorialización en la Huerta de Valencia. Intervenciones pictóricas

Show full item record

Penella Pons, L. (2019). Desterritorialización en la Huerta de Valencia. Intervenciones pictóricas. http://hdl.handle.net/10251/130855

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/130855

Files in this item

Item Metadata

Title: Desterritorialización en la Huerta de Valencia. Intervenciones pictóricas
Author: Penella Pons, Lluïsa
Director(s): Miquel Bartual, María José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2019-09-12
Issued date:
Abstract:
[EN] This final master's project is framed within the field of public art through a series of pictorial interventions that highlight the current dynamics of land occupation. These dynamics are based on an idea of progress ...[+]


[CA] Aquest treball final de màster s¿emmarca dins de l¿àmbit de l¿art públic mitjançant una sèrie d¿intervencions pictòriques que posen de manifest les actuals dinàmiques d¿ocupació del sòl. Aquestes dinàmiques es veuen ...[+]
Subjects: Pintura , Territori , Cultura , Història , Identitat , Espai , Desterritorializació , Límits , Cartografies Pictòriques , Painting , Territory , Culture , History , Identity , Space , Deterritorialization , Limits , Pictorial Cartographies
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Producción Artística-Màster Universitari en Producció Artística
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record