- -

Desterritorialización en la Huerta de Valencia. Intervenciones pictóricas

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desterritorialización en la Huerta de Valencia. Intervenciones pictóricas

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Miquel Bartual, María José es_ES
dc.contributor.author Penella Pons, Lluïsa es_ES
dc.date.accessioned 2019-11-12T15:58:45Z
dc.date.available 2019-11-12T15:58:45Z
dc.date.created 2019-09-12
dc.date.issued 2019-11-12 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/130855
dc.description.abstract [EN] This final master's project is framed within the field of public art through a series of pictorial interventions that highlight the current dynamics of land occupation. These dynamics are based on an idea of progress that imposes the hegemony of the urban-being on the rural -being, with the result of a model of generic cities that spread like oil stains inflicting serious aggressions on the territories of the world. In our case study we analyze how the unlimited extension of the city of València takes place on the peri-urban and historical orchard that surrounds it and what are its consequences, both in general terms, and in the specific examples of Benimaclet, the University, La Torre and the Chiva Canyon as it passes through Catarroja and Massanassa. es_ES
dc.description.abstract [CA] Aquest treball final de màster s¿emmarca dins de l¿àmbit de l¿art públic mitjançant una sèrie d¿intervencions pictòriques que posen de manifest les actuals dinàmiques d¿ocupació del sòl. Aquestes dinàmiques es veuen fonamentades per una idea de progrés que imposa l¿hegemonia del Ser-urbà sobre el Ser-rural, amb el resultat d¿un model de ciutats genèriques que s¿estenen com a taques d¿oli inferint greus agressions als territoris del món. En el nostre cas d¿estudi analitzem com l¿extensió sense límits de la ciutat de València es produeix sobre l¿Horta periurbana i històrica que l¿envolta i quines són les seues conseqüències, tant en termes generals, com en els exemples específics de Benimaclet, la Universitat, La Torre i el Barranc de Xiva al seu pas per Catarroja i Massanassa. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject Pintura es_ES
dc.subject Territori es_ES
dc.subject Cultura es_ES
dc.subject Història es_ES
dc.subject Identitat es_ES
dc.subject Espai es_ES
dc.subject Desterritorializació es_ES
dc.subject Límits es_ES
dc.subject Cartografies Pictòriques es_ES
dc.subject Painting es_ES
dc.subject Territory es_ES
dc.subject Culture es_ES
dc.subject History es_ES
dc.subject Identity es_ES
dc.subject Space es_ES
dc.subject Deterritorialization es_ES
dc.subject Limits es_ES
dc.subject Pictorial Cartographies es_ES
dc.subject.classification ESCULTURA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Producción Artística-Màster Universitari en Producció Artística es_ES
dc.title Desterritorialización en la Huerta de Valencia. Intervenciones pictóricas es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Penella Pons, L. (2019). Desterritorialización en la Huerta de Valencia. Intervenciones pictóricas. http://hdl.handle.net/10251/130855 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\83620 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record