- -

Classificació de la vegetació en el llit del Riu Palància mitjançant imatges Worldview 4 i Dron

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Classificació de la vegetació en el llit del Riu Palància mitjançant imatges Worldview 4 i Dron

Show full item record

Miralles Ballester, M. (2019). Classificació de la vegetació en el llit del Riu Palància mitjançant imatges Worldview 4 i Dron. http://hdl.handle.net/10251/130861

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/130861

Files in this item

Item Metadata

Title: Classificació de la vegetació en el llit del Riu Palància mitjançant imatges Worldview 4 i Dron
Author: Miralles Ballester, Marc
Director(s): Estornell Cremades, Javier Marti Gavila, Jesus
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría - Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2019-09-26
Issued date:
Abstract:
[CA] La teledetecció s'ha convertit en les últimes dècades en una eina imprescindible en nombrosos àmbits de la nostra societat, i en concret, en l’estudi, investigació, gestió de la superfície terrestre. Per al cas que ...[+]


[ES] La teledetección se ha convertido en las últimas décadas en una herramienta imprescindible en numerosos ámbitos de nuestra sociedad, y en concreto, en el estudio, investigación, gestión de la superficie terrestre. ...[+]


[EN] In recent decades, remote sensing has become an essential tool in many areas of our society, specifically in the study, research and management of the earth's surface. For the case at hand, with the adequate processing ...[+]
Subjects: Dron , Nube de puntos 3D , Imágenes de satélite , Teledetección , MDSn , CHM , Imatges de satèl·lit , Teledetecció , Núvol de punts , Remote sensing , Satellite imagery , 3D Point cloud , nDSM
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Thanks:
Aquest treball s’ha realitzat en el marc del projecte “Desarrollo de métodos de cuantificación de biomasa de vegetación riparia para la gestión de cauces de la Comunidad Valenciana” (AICO/2017/047), finançat per la Generalitat ...[+]
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record