- -

Anàlisi de la política agrària de la Generalitat Valenciana, 1983-1989

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Anàlisi de la política agrària de la Generalitat Valenciana, 1983-1989

Show full item record

Soriano Besó, VR. (1991). Anàlisi de la política agrària de la Generalitat Valenciana, 1983-1989 [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/13255

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/13255

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi de la política agrària de la Generalitat Valenciana, 1983-1989
Author: Soriano Besó, Vicent Ramón
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Read date / Event date:
1991-12-20
Issued date:
Abstract:
L'objectiu fonamental d'aquesta investigació, com el seu títol indica, és realitzar un anàlisi de la Política Agrària de la Generalitat Valenciana des de l'any 1983 al 1989. En altres paraules, es tracta d'analitzar la ...[+]
Subjects: Política agraria , Generalitat Valenciana
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
DOI: 10.4995/Thesis/10251/13255
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Tesis doctoral

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record