- -

Anàlisi de la política agrària de la Generalitat Valenciana, 1983-1989

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Anàlisi de la política agrària de la Generalitat Valenciana, 1983-1989

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Soriano Besó, Vicent Ramón es_ES
dc.date.accessioned 2011-11-21T07:49:49Z
dc.date.available 2011-11-21T07:49:49Z
dc.date.created 1991-12-20T09:00:00Z es_ES
dc.date.issued 2011-11-21T07:49:44Z es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/13255
dc.description.abstract L'objectiu fonamental d'aquesta investigació, com el seu títol indica, és realitzar un anàlisi de la Política Agrària de la Generalitat Valenciana des de l'any 1983 al 1989. En altres paraules, es tracta d'analitzar la intervenció de la Generalitat Valenciana i, en concret, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca (GV-CAP) , en l'activitat agrària. Més concretament, dins d'aquest anàlisi de la intervenció de la GV-CAP, les qüestions en les quals volem centrar la nostra atenció són les següents: l.- Quin grau de descentralització o d'autonomia té la Generalitat Valenciana i la Conselleria d'Agricultura i Pesca dins de l'Estat Espanyol? 2.- Com s'han fet els pressupostos de la Conselleria d'Agricultura i Pesca? Està relacionat tot això amb el programa polític del partit del govern? Quina ha estat la normativa desenrotllada en aquest període? 3.- Com influeixen els grups de pressió agrària i l'oposició al partit en el govern en la confecció dels pressupostos i la normativa? 4.- Quina és l'eficàcia i eficiència de l'administració agrària valenciana? L'estructura orgànica de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, és la més adequada respecte a l'eficàcia i l'eficiència? Respondre a d'aquestes preguntes requerirà no perdre de vista els factors econòmics i institucionals que afecten a la Política Agrària valenciana. Així caldrà: 1.- Mirar les característiques econòmico-socioestructurals de l'agricultura valenciana. 2.- Oferir .una panoràmica de com els distints agents polítics (Partits i Sindicats Agraris) han caracteritzat l'economia agrària valenciana. 3.- Estudiar les tres principals esferes d'actuació de la Generalitat Valenciana en matèria agrària: la normativa, mitjançant les regulacions generades per les Corts Valencianes i la Conselleria d'Agricultura i Pesca; la funcional, mitjançant l'estudi de l'evolució de l'estructura de la Conselleria; i finalment, la financera, mitjançant l'anàlisi dels pressupostos. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.source Riunet es_ES
dc.subject Política agraria es_ES
dc.subject Generalitat Valenciana es_ES
dc.title Anàlisi de la política agrària de la Generalitat Valenciana, 1983-1989
dc.type Tesis doctoral es_ES
dc.identifier.doi 10.4995/Thesis/10251/13255 es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Soriano Besó, VR. (1991). Anàlisi de la política agrària de la Generalitat Valenciana, 1983-1989 [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/13255 es_ES
dc.description.accrualMethod Palancia es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/acceptedVersion es_ES
dc.relation.tesis 282 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record