- -

Directiva INSPIRE: anàlisi de la directiva i de les ferramentes cooperatives per a la correcta creació d informació geogràfica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Directiva INSPIRE: anàlisi de la directiva i de les ferramentes cooperatives per a la correcta creació d informació geogràfica

Show full item record

Pedrola Tortajada, A. (2019). Directiva INSPIRE: anàlisi de la directiva i de les ferramentes cooperatives per a la correcta creació d informació geogràfica. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/133688

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/133688

Files in this item

Item Metadata

Title: Directiva INSPIRE: anàlisi de la directiva i de les ferramentes cooperatives per a la correcta creació d informació geogràfica
Author: Pedrola Tortajada, Andreu
Director(s): Coll Aliaga, Peregrina Eloína
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría - Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Read date / Event date:
2019-12-09
Issued date:
Abstract:
[CA] El present document es crea amb la finalitat d’apropar als professionals de la geomàtica, així com d’altres àmbits (medi ambient, urbanisme, etc.), els avantatges i les facilitats per crear i compartir noves dades ...[+]


[EN] This document is created with the aim of bringing together professionals in geomatics and related fields (environment, urban planning, etc. ), the advantages for creating and sharing new geographical information ...[+]


[ES] El presente documento se crea con el fin de acercar a los profesionales de la geomática, así como otros ámbitos (medio ambiente, urbanismo, etc.), las ventajas y las facilidades para crear y compartir nuevos datos ...[+]
Subjects: Geomática , Infrastructure for Spatial Information in Europe , Directivas europeas , INSPIRE , Cartografia , Informació geogràfica , Cartography , Geographic Information System (GIS)
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía-Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record