- -

Design of loudspeaker enclosures: closed box

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Design of loudspeaker enclosures: closed box

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Castells Ramón, Francisco Sales es_ES
dc.date.accessioned 2020-01-09T06:58:45Z
dc.date.available 2020-01-09T06:58:45Z
dc.date.issued 2020-01-09T06:58:45Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/134114
dc.description.abstract Amb aquest article docent l'alumne serà capaç d'identificar transductors adequats per al disseny d'altaveus en format de caixa tancada, així com avaluar les prestacions del sistema en conjunt. es_ES
dc.language Inglés es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial (by-nc) es_ES
dc.subject Electroacoustics es_ES
dc.subject Loudspeakers es_ES
dc.subject Electroacústica es_ES
dc.subject Altavoces es_ES
dc.subject.classification TECNOLOGIA ELECTRONICA es_ES
dc.title Design of loudspeaker enclosures: closed box es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Artículo Docente es_ES
dc.lom.interactivityLevel Medio es_ES
dc.lom.semanticDensity Muy alto es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Postgrado es_ES
dc.lom.difficulty Difícil es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 05 horas 00 minutos es_ES
dc.lom.educationalDescription Aquest material és fonamentalment de lectura. L'alumne haurà de contrastar la informació del text amb les figures i taules a qui fa referència. A més, al llarg del document es plantegen diverses qüestions que fan pensar a l'alumne, donant així el grau d'interactivitat recomanat en aquests materials. es_ES
dc.lom.educationalLanguage Inglés es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2019-2020 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.subject.unesco 2201 - Acústica es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Electrónica - Departament d'Enginyeria Electrònica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Castells Ramón, FS. (2020). Design of loudspeaker enclosures: closed box. http://hdl.handle.net/10251/134114 es_ES
dc.description.accrualMethod DER es_ES
dc.relation.pasarela DER\27044 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record