- -

Mercado en Benimaclet

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Mercado en Benimaclet

Show full item record

Pascual Pereperez, M. (2018). Mercado en Benimaclet. http://hdl.handle.net/10251/135477

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/135477

Files in this item

Item Metadata

Title: Mercado en Benimaclet
Author: Pascual Pereperez, Marina
Director(s): Cabedo Martí, Juan Francisco Martín Fuentes, Daniel Vicente
Read date / Event date:
2018-05-07
Issued date:
Abstract:
[CA] A escala urbana, el projecte del mercat a Benimaclet te la funció d'articular el centre del barri, el perímetre de la ciutat tan perjudicat per l'especulació immobiliària i la construcció de la ronda nord, i l'horta ...[+]


[EN] At an urban scale, the market project in Benimaclet has the function/purpose of articulating the centre of the neighbourhood, the perimeter of the city -damaged by real estate speculation and the construction of the ...[+]
Subjects: Mercat , Benimaclet , Comunitat , Barri , Horta , Trencadís , Gelosia , Ceràmica , Arquitectura vernàcula , Paisatge , Integració , Autogestió , Mercado , Barrio , Huerta , Celosía , Cerámica , Arquitectura vernácula , Paisaje , Autogestión , Market , Community , Neighborhoud , Fields , Regional , Landscape , Integration , Self-management , Ceramic
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Arquitectura-Grau en Arquitectura
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record