- -

Mercado en Benimaclet

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Mercado en Benimaclet

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Cabedo Martí, Juan Francisco es_ES
dc.contributor.advisor Martín Fuentes, Daniel Vicente es_ES
dc.contributor.author Pascual Pereperez, Marina es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.35905975466800744; north=39.48623639521266; name=Plaça de Benimaclet, València, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2020-01-24T10:33:19Z
dc.date.available 2020-01-24T10:33:19Z
dc.date.created 2018-05-07
dc.date.issued 2020-01-24 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/135477
dc.description.abstract [CA] A escala urbana, el projecte del mercat a Benimaclet te la funció d'articular el centre del barri, el perímetre de la ciutat tan perjudicat per l'especulació immobiliària i la construcció de la ronda nord, i l'horta que l'envolta. L'equipament generarà ciutat a través de les funcions que alberga, tant el mercat com els espais per a l'intercanvi cultural com l'escoleta de l'horta i l'espai d'intercanvi culinari. Es pretén a través dels detalls que la cohesió al barri es reforce i faça front a la gentrificació. Proposem que el programa simpatitze amb tots els habitants del barri, des dels xiquets i les xiquetes, fins als iaios i a les iaies que viuen tota la vida ahí i s'han criat amb el treball de l'horta i els valors tradicionals, passant per els i les joves estudiants que viuen al barri de forma passatgera. Amb l'edifici d'intercanvi culinari i l'escola d'horts pretenem aconseguir que totes les veïnes aprenguen les unes de les altres. L'entorn immediat del mercat s'ha construit amb l'idea de recuperar el paisatge, així com la connexió visual entre el barri i l'horta. La integració de l'horta i les sèquies vindrà donada pel tractament urbanístic, amb la intenció de familiaritzar a les veïnes amb la vida de l'horta i crear un vincle visual, emocional i laboral, que ajude a reforçar la protecció dels espais de cultiu del barri i voltants que l'ha acompanyat històricament com a poble de l'horta nord de València. S'entén el mercat com la continuació de la ciutat i es construix una coberta central que conté un espai tancat, al qual punxen les caixes que contenen el puestos. Una de les principals característiques d'aquest projecte és la independència existent entre els diferents blocs que componen el conjunt. La materialitat de l'edifici parla del barri i de lo regional, a través del blanc i de la ceràmica. La coberta és l'element principal, el que dona unitat al conjunt, i per això te un tractament especial de formes quebrades. Amb tot això, tindrem un espai d'intercanvi típic dels mercats, reforçat per la resta de components. Volem que l¿espai es visca, es disfrute, que no es recórrega amb preses. És una aposta per revenir a models de vida i de comerç més tranquils. Per això, els recorreguts deixen de ser tan directes per a combatre la velocitat amb la que vivim el dia a dia en un món capitalista. es_ES
dc.description.abstract [EN] At an urban scale, the market project in Benimaclet has the function/purpose of articulating the centre of the neighbourhood, the perimeter of the city -damaged by real estate speculation and the construction of the Ronda Nord-, and the surrounding vegetable cropping fields. The equipment will generate community through the market and spaces for cultural interaction such as the culinary exchange area. All of this is intended to strengthen cohesion among the neighbourhood and also face gentrification through all of the project's dynamics. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Mercat es_ES
dc.subject Benimaclet es_ES
dc.subject Comunitat es_ES
dc.subject Barri es_ES
dc.subject Horta es_ES
dc.subject Trencadís es_ES
dc.subject Gelosia es_ES
dc.subject Ceràmica es_ES
dc.subject Arquitectura vernàcula es_ES
dc.subject Paisatge es_ES
dc.subject Integració es_ES
dc.subject Autogestió es_ES
dc.subject Mercado es_ES
dc.subject Barrio es_ES
dc.subject Huerta es_ES
dc.subject Celosía es_ES
dc.subject Cerámica es_ES
dc.subject Arquitectura vernácula es_ES
dc.subject Paisaje es_ES
dc.subject Autogestión es_ES
dc.subject Market es_ES
dc.subject Community es_ES
dc.subject Neighborhoud es_ES
dc.subject Fields es_ES
dc.subject Regional es_ES
dc.subject Landscape es_ES
dc.subject Integration es_ES
dc.subject Self-management es_ES
dc.subject Ceramic es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS ARQUITECTONICOS es_ES
dc.subject.classification EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA es_ES
dc.subject.other Grado en Arquitectura-Grau en Arquitectura es_ES
dc.title Mercado en Benimaclet es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos Arquitectónicos - Departament de Projectes Arquitectònics es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pascual Pereperez, M. (2018). Mercado en Benimaclet. http://hdl.handle.net/10251/135477 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\69346 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record