- -

Sistema pick&place mitjaçant robot industrial antropomòrfic controlat per visió artificial

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Sistema pick&place mitjaçant robot industrial antropomòrfic controlat per visió artificial

Show full item record

Jordà López, H. (2015). Sistema pick&place mitjaçant robot industrial antropomòrfic controlat per visió artificial. http://hdl.handle.net/10251/135694

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/135694

Files in this item

Item Metadata

Title: Sistema pick&place mitjaçant robot industrial antropomòrfic controlat per visió artificial
Author: Jordà López, Héctor
Director(s): Ricolfe Viala, Carlos
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2015-09-11
Issued date:
Abstract:
L’objectiu d’aquest projecte és crear una aplicació que hi permeta al robot ABB IRB 140, instal·lat al laboratori del departament DISA, recollir una sèrie de fustes des d’una cinta transporta ...[+]
Subjects: Robot ABB IRB 140 , Protocol de comunicació TCP/IP , Pick&place
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record