- -

Biblioteca y centro intergeneracional. El edificio como elemento vertebrador

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Biblioteca y centro intergeneracional. El edificio como elemento vertebrador

Show full item record

Siscar Ortolá, MJ. (2019). Biblioteca y centro intergeneracional. El edificio como elemento vertebrador. http://hdl.handle.net/10251/135874

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/135874

Files in this item

Item Metadata

Title: Biblioteca y centro intergeneracional. El edificio como elemento vertebrador
Author: Siscar Ortolá, María José
Director(s): Lillo Navarro, Manuel Gradolí Martínez, Carmel-Bernat
Read date / Event date:
2019-09-26
Issued date:
Abstract:
[CA] En el context en el qual sorgeix l’edifici conviuen la riquesa cultural d’una societat canviant i diversa amb la tradició i història del lloc. És ací on naix un projecte que uneix a les persones amb el lloc en què ...[+]


[EN] This building arises in a context in which the cultural richness of a changing and diverse society meets the traditions and history of the place. Here is where a a project is developed that joins the people with the ...[+]
Subjects: Horta valenciana , Biblioteca , Intergeneracional , Activitat exterior , Library , Intergenerational , Exterior activity
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Arquitectura-Màster Universitari en Arquitectura
Type: Tesis de máster

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record