- -

Disseny d'un sistema de reg localitzat per a una plantació de fruiters d'os en una finca de 14 hectàrees situada en Quatretonda (València)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Disseny d'un sistema de reg localitzat per a una plantació de fruiters d'os en una finca de 14 hectàrees situada en Quatretonda (València)

Show full item record

Benavent Giménez, A. (2020). Disseny d'un sistema de reg localitzat per a una plantació de fruiters d'os en una finca de 14 hectàrees situada en Quatretonda (València). http://hdl.handle.net/10251/138480

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/138480

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d'un sistema de reg localitzat per a una plantació de fruiters d'os en una finca de 14 hectàrees situada en Quatretonda (València)
Author: Benavent Giménez, Aina
Director(s): Palau Estevan, Carmen Virginia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria - Departament d'Enginyeria Rural i Agroalimentària
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Read date / Event date:
2020-02-13
Issued date:
Abstract:
[CA] L’objectiu d’aquest projecte consisteix en la implantació d’un sistema de reg localitzat i automatitzat a una finca d’aproximadament 14 hectàrees situada al terme municipal de Quatretonda (València) i propietat de ...[+]


[EN] The aim of this project is to implant a localized and automated irrigation system to an agricultural estate of approximately 14 hectares, which is located in the municipality of Quatretonda (València) and ...[+]


[ES] El objetivo de este proyecto consiste en la implantación de un sistema de riego localizado y automatizado a una finca de aproximadamente 14 hectáreas situada en el término municipal de Quatretonda (Valencia) ...[+]
Subjects: Fruiters d’os , Necessitats hídriques , Reg localitzat , Automatització , Canonada , Capçal de reg , Xarxa de distribució , Árboles frutales , Frutas de hueso , Sistemas de riego automatizados , Riego por goteo , Necesidades hidricas , Tree fruits , Stone fruits , Trickle irrigation , Automatic irrigation systems , Water requirements
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural-Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record