- -

Pla de competitivitat del producte turístic: Gandia, ciutat Borja

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pla de competitivitat del producte turístic: Gandia, ciutat Borja

Show full item record

Alonso Miralles, MT. (2011). Pla de competitivitat del producte turístic: Gandia, ciutat Borja. http://hdl.handle.net/10251/13866

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/13866

Files in this item

Item Metadata

Title: Pla de competitivitat del producte turístic: Gandia, ciutat Borja
Author: Alonso Miralles, María Teresa
Director(s): La Parra López, Santiago
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2011-09-29
Issued date:
Abstract:
El present estudi és un document l'objectiu del qual és realitzar el treball fi de carrera aprofitant l'experiència de treball que he tingut a l'ajuntament de Gandia per a poder proposar i definir unes ...[+]
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record