- -

La sordina en la trompeta: anàlisi i comparacions de diversos models

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

La sordina en la trompeta: anàlisi i comparacions de diversos models

Show full item record

Botella Mascarell, P. (2009). La sordina en la trompeta: anàlisi i comparacions de diversos models. http://hdl.handle.net/10251/14023

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/14023

Files in this item

Item Metadata

Title: La sordina en la trompeta: anàlisi i comparacions de diversos models
Author: Botella Mascarell, Pablo
Director(s): Picó Vila, Rubén Redondo Pastor, Francisco Javier
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat
Read date / Event date:
2009-12
Issued date:
Abstract:
La sordina és un accessori que redueix el volum sonor o modifica les qualitats tímbriques del so. No obstant això, també es produeix una variació de l'afinació degut a que la sordina interfereix en la columna d'aire, creant ...[+]
Subjects: Sordines , Trompeta , Straight , Cup , Wah-wah , Afinació , Freqüència
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Música-Màster Universitari en Música
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record