- -

La sordina en la trompeta: anàlisi i comparacions de diversos models

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

La sordina en la trompeta: anàlisi i comparacions de diversos models

Mostrar el registro completo del ítem

Botella Mascarell, P. (2009). La sordina en la trompeta: anàlisi i comparacions de diversos models. http://hdl.handle.net/10251/14023.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/14023

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: La sordina en la trompeta: anàlisi i comparacions de diversos models
Autor:
Director(es): Picó Vila, Rubén Redondo Pastor, Francisco Javier
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat
Fecha acto/lectura:
2009-12
Fecha difusión:
Resumen:
La sordina és un accessori que redueix el volum sonor o modifica les qualitats tímbriques del so. No obstant això, també es produeix una variació de l'afinació degut a que la sordina interfereix en la columna d'aire, creant ...[+]
Palabras clave: Sordines , Trompeta , Straight , Cup , Wah-wah , Afinació , Freqüència
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Máster Universitario en Música-Màster Universitari en Música
Tipo: Tesis de máster

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem