- -

La sordina en la trompeta: anàlisi i comparacions de diversos models

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La sordina en la trompeta: anàlisi i comparacions de diversos models

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Picó Vila, Rubén es_ES
dc.contributor.advisor Redondo Pastor, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.author Botella Mascarell, Pablo es_ES
dc.date.accessioned 2011-12-15T13:46:44Z
dc.date.available 2011-12-15T13:46:44Z
dc.date.created 2009-12
dc.date.issued 2011-12-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/14023
dc.description.abstract La sordina és un accessori que redueix el volum sonor o modifica les qualitats tímbriques del so. No obstant això, també es produeix una variació de l'afinació degut a que la sordina interfereix en la columna d'aire, creant impedàncies i variacions de freqüències. En el cas de la trompeta, existeixen diversos tipus de sordines, com per exemple la straight, la cup i la wah-wah. A més a més, dintre de cada tipus és possible trobar diferents models que, cadascun amb les seues característiques, varien en major o menor mesura l'afinació. En aquesta Tesina, es realitza un estudi experimental on s'estudia l'efecte que produeixen diverses sordines en l'afinació de la trompeta, realitzant una comparació entre elles en base al material del qual estan fetes. Aquest estudi és un primer pas cap a un estudi més general que comprendria la comparació d'aquestes mesures objectives amb un estudi subjectiu realitzat amb un test de jurat. es_ES
dc.format.extent 57 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Sordines es_ES
dc.subject Trompeta es_ES
dc.subject Straight es_ES
dc.subject Cup es_ES
dc.subject Wah-wah es_ES
dc.subject Afinació es_ES
dc.subject Freqüència es_ES
dc.subject.classification FISICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Música-Màster Universitari en Música
dc.title La sordina en la trompeta: anàlisi i comparacions de diversos models es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat es_ES
dc.description.bibliographicCitation Botella Mascarell, P. (2009). La sordina en la trompeta: anàlisi i comparacions de diversos models. http://hdl.handle.net/10251/14023. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record