- -

Creació d'una Aula de la Natura a la Muntanyeta dels Sants de Sueca adaptada per a persones amb discapacitat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació d'una Aula de la Natura a la Muntanyeta dels Sants de Sueca adaptada per a persones amb discapacitat

Show full item record

Escrivá Aguilar, I. (2011). Creació d'una Aula de la Natura a la Muntanyeta dels Sants de Sueca adaptada per a persones amb discapacitat. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/14027

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/14027

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació d'una Aula de la Natura a la Muntanyeta dels Sants de Sueca adaptada per a persones amb discapacitat
Author: Escrivá Aguilar, Isabel
Director(s): Sendra Bañuls, Fernando
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2011-09-22
Issued date:
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record