- -

Dona, dóna

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Dona, dóna

Show full item record

Monton Félix, I. (2020). Dona, dóna. http://hdl.handle.net/10251/144019

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/144019

Files in this item

Item Metadata

Title: Dona, dóna
Author: Monton Félix, Inmaculada
Director(s): Pastor Aguilar, Marina
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2020-04-30
Issued date:
Abstract:
[CA] Dona, dóna, és un treball final de grau que presenta dues línies d¿estudi. Per una banda desenvolupa una vessant més teòrica que busca les arrels de les desigualtats de gènere, pròpies del sistema capitalista i ...[+]


[EN] DONA, dóna, is a final-year project presenting two lines of study. On one hand, it offers a theoretical part seeking the roots of gender inequality, something characteristic of capitalist systems and responsible for ...[+]
Subjects: Dona , Cos , Estirar , Flexibilitat , Capitalisme , Límit , Terra , Woman , Body , Stretching , Flexibility , Capitalism , Limit , Earth
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record