- -

Projecte per a la millora i la recuperació de l’hàbitat de la Muntanyeta Vella per a l’ús ecoturístic i sociocultural al municipi d’Alberic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Projecte per a la millora i la recuperació de l’hàbitat de la Muntanyeta Vella per a l’ús ecoturístic i sociocultural al municipi d’Alberic

Show full item record

Oliver Lázaro, P. (2010). Projecte per a la millora i la recuperació de l’hàbitat de la Muntanyeta Vella per a l’ús ecoturístic i sociocultural al municipi d’Alberic. http://hdl.handle.net/10251/145475

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/145475

Files in this item

Item Metadata

Title: Projecte per a la millora i la recuperació de l’hàbitat de la Muntanyeta Vella per a l’ús ecoturístic i sociocultural al municipi d’Alberic
Author: Oliver Lázaro, Paula
Director(s): Dalmau Rovira, Ferran
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2010-03-22
Issued date:
Abstract:
Basant-nos en el gran potencial botanicoeducatiu, cultural i històric que posseeix El Parc Municipal de la Muntanyeta Vella, com s'ha descrit als anteriors antecedents, queden definits els següents objectius: - ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record