- -

Aplicació de Scrum a l'aula com a eina d'innovació docent

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Aplicació de Scrum a l'aula com a eina d'innovació docent

Show full item record

Castello Sirvent, F. (2020). Aplicació de Scrum a l'aula com a eina d'innovació docent. http://hdl.handle.net/10251/146341

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/146341

Files in this item

Item Metadata

Title: Aplicació de Scrum a l'aula com a eina d'innovació docent
Author: Castello Sirvent, Fernando
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
Issued date:
Abstract:
Manual d'ús de melé en la seva adaptació a l'aula.
Subjects: Scrum , Innovació docent , VUCA , Resolució de problemes , Competències transversals , Soft skills
UNESCO code: 5399 - Otras especialidades económicas
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
Learning Resource Type: Artículo Docente
Educational description: Permet la implementació de la dinàmica en qualsevol assignatura de qualsevol camp de coneixement.
Intended End User Role: Profesor
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 30 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record