- -

Disseny i execució d'un plà d'acció acústic per a la millora de la qualitat de vida en L’Alqueria de la Comtessa

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny i execució d'un plà d'acció acústic per a la millora de la qualitat de vida en L’Alqueria de la Comtessa

Show full item record

Fortea Pérez, S. (2010). Disseny i execució d'un plà d'acció acústic per a la millora de la qualitat de vida en L’Alqueria de la Comtessa. http://hdl.handle.net/10251/149107

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/149107

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny i execució d'un plà d'acció acústic per a la millora de la qualitat de vida en L’Alqueria de la Comtessa
Author:
Director(s): Alba Fernández, Jesús Femenía Peiró, Salvador
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2010-07-14
Issued date:
Abstract:
El principal objectiu d’aquest treball final de carrera és realitzar un estudi acústic de la població l’Alqueria de la Comtessa centrant l’avaluació a les vies més afectades pel tràfic rodat i per tant, les provocants ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en So i Imatge
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record