- -

Estudi acústic de l'Aula Magna de l'Escola Politècnica Superior de Gandia.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi acústic de l'Aula Magna de l'Escola Politècnica Superior de Gandia.

Show full item record

González Llinàs, J. (2010). Estudi acústic de l'Aula Magna de l'Escola Politècnica Superior de Gandia. http://hdl.handle.net/10251/149113

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/149113

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi acústic de l'Aula Magna de l'Escola Politècnica Superior de Gandia.
Author:
Director(s): Redondo Pastor, Francisco Javier Picó Vila, Rubén
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2010-05-05
Issued date:
Abstract:
La documentació gràfica i escrita del present "Avantprojecte", es redacta per a donar una idea global dels defectes i les possibles solucions acñustiques que presenta l'Aula Magna del Campus de Gandia de la Universitat ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Ing. Téc. Teleco. Esp. Sonido e Imagen-Eng. Tècn. de Teleco., esp. en So i Imatge
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record