- -

Disseny, optimització i fabricació d’un verificador de pes per a la indústria hortofructícola

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny, optimització i fabricació d’un verificador de pes per a la indústria hortofructícola

Show full item record

Cascant Masip, C. (2020). Disseny, optimització i fabricació d’un verificador de pes per a la indústria hortofructícola. http://hdl.handle.net/10251/149682

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/149682

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny, optimització i fabricació d’un verificador de pes per a la indústria hortofructícola
Secondary Title: DISEÑO, OPTIMIZACIÓN Y FABRICACIÓN DE UN VERIFICADOR DE PESO PARA LA NDUSTRIA HORTOFRUTICOLA
Author: Cascant Masip, Carlos
Director(s): Sellés Cantó, Miguel Ángel Fernández Calabria, Antonio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales - Departament d'Enginyeria Mecànica i de Materials
Universitat Politècnica de València. Instituto de Tecnología de Materiales - Institut de Tecnologia de Materials
Read date / Event date:
2020-06-29
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest treball se centra en el redisseny d¿una màquina verificadora de pes per a una línia de producció del sector hortofructícola. Amb la implantació d¿aquesta màquina als magatzems es busca comprovar el correcte ...[+]


[ES] Este trabajo se centra en el rediseño de una máquina verificadora de peso para una línea de producción del sector hortofrutícola. Con la implantación de esta máquina en los almacenes se busca comprobar el correcto ...[+]


[EN] This work focuses on the redesign of a weight checking machine for a production line in the fruit and vegetable sector. The implementation of this machine in warehouses seeks to verify the correct operation of the ...[+]
Subjects: Verificador , Optimització , Redisseny , Adaptabilitat , Línia de producció. , Checker , Optimization , Redesign , Adaptability , Production line.
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record