- -

Creación i plan de difusión de un podcast sobre artistas emergentes en la red social TikTok

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creación i plan de difusión de un podcast sobre artistas emergentes en la red social TikTok

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Terol Bolinches, Raúl es_ES
dc.contributor.advisor Tur Estruch, Joan Baptista es_ES
dc.contributor.author Martínez Morant, Elena es_ES
dc.date.accessioned 2020-09-09T15:11:57Z
dc.date.available 2020-09-09T15:11:57Z
dc.date.created 2020-07-23
dc.date.issued 2020-09-09 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/149691
dc.description.abstract [CA] En el present treball de fi de grau, sorgeix la hipòtesi de crear un nou espai de comunicació sobre artistes emergents a la xarxa social TikTok amb distribució podcast i amb un format de streaming complementari. El programa té com a objectius que els seguidors puguen conèixer amb més detall els seus ídols i els TikTokers puguen difondre la seua marca personal més enllà de TikTok. L’estructura del programa es divideix amb seccions independents amb una durada total d’entre 15 i 20 minuts. Per a dur a terme aquest producte, en la memòria abordem les diferents fases de creació d’un podcast; preproducció, producció i postproducció. En la primera fase, investiguem i analitzem el sector del podcast per definir l’estructura i l’estil del nostre programa. En la fase de producció creem el guió i l’escaleta del programa pilot. Per últim, en la fase de postproducció expliquem els passos a seguir en l’edició i muntatge i establim un pla de difusió per a arribar al públic objectiu. es_ES
dc.description.abstract [EN] In this end-of-degree work, it arises the hypothesis of creating a new communication space on emerging artists in the social network TikTok with podcast distribution and with a complementary streaming format. The program aims to allow fans to know more about their idols and TikTokers to spread their personal brand beyond TikTok. The program structure is divided into different sections with a total duration of 15-20 minutes. In order to carry out this product, the report covers the different phases of creating a podcast; pre-production, production and post-production. In the first phase, we research and analyze the podcast sector to define the structure and style of our program. In the production phase, we create the script and the rundown of the pilot program. Finally, in the post-production phase, we explain the steps to be followed in editing and establish a social media plan to reach the target audience. es_ES
dc.format.extent 53 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Podcasting es_ES
dc.subject Streaming es_ES
dc.subject Radio es_ES
dc.subject TikTok es_ES
dc.subject Xarxes socials es_ES
dc.subject Social networks es_ES
dc.subject.classification COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD es_ES
dc.subject.other Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual es_ES
dc.title Creación i plan de difusión de un podcast sobre artistas emergentes en la red social TikTok es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Martínez Morant, E. (2020). Creación i plan de difusión de un podcast sobre artistas emergentes en la red social TikTok. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/149691 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\129457 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record