- -

Plataforma web per al Museu Online d’Art Digital

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Plataforma web per al Museu Online d’Art Digital

Show full item record

Ibáñez Golfe, CX. (2020). Plataforma web per al Museu Online d’Art Digital. http://hdl.handle.net/10251/149792

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/149792

Files in this item

Item Metadata

Title: Plataforma web per al Museu Online d’Art Digital
Author: Ibáñez Golfe, Carles Xavier
Director(s): Torres Bosch, María Victoria
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2020-07-23
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest treball relata la creació d'una plataforma web per a exposar art digital, la necessitat de la qual ha estat esmentada en diverses ocasions per artistes i investigadors. En aquesta memòria recollim el procés de ...[+]


[EN] This report describes the creation of a web platform for showing digital art, which has been deemed a necessity in multiple occasions by artists and researchers. This report summarizes this platform's design process, ...[+]
Subjects: Museu , Art digital , Internet , Aplicació web , Disseny web , Museum , Digital art , Web app , Web design
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record