- -

Catalogació de la imatge de Santa Anna, Zucaina (Castelló). Proposta d'intervenció i pla de conservació preventiva

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Catalogació de la imatge de Santa Anna, Zucaina (Castelló). Proposta d'intervenció i pla de conservació preventiva

Show full item record

Roca Cabedo, M. (2020). Catalogació de la imatge de Santa Anna, Zucaina (Castelló). Proposta d'intervenció i pla de conservació preventiva. http://hdl.handle.net/10251/149869

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/149869

Files in this item

Item Metadata

Title: Catalogació de la imatge de Santa Anna, Zucaina (Castelló). Proposta d'intervenció i pla de conservació preventiva
Author: Roca Cabedo, Mercé
Director(s): Carabal Montagud, María Angeles
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales - Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2020-09-07
Issued date:
Abstract:
[CA] En el present treball de fi de grau s'exposa un estudi històric a través de fonts primàries, bibliografia específica i investigació etnogràfica de la imatge de Santa Anna, que actualment es troba a la Parroquia de la ...[+]


[EN] This end-of-degree project presents a historical study through primary sources, specific literature and ethnographic research of the image of Saint Anne, currently found in Parroquia de la Transfiguración del Salvador ...[+]
Subjects: .Santa Anna , Triple Generació , Suport ligni , Escultura policromada , Tècniques de daurat , Catalogació , Proposta d'intervenció , Saint Anne , Triple Generation , Wooden Suport , Polychrome Sculpture , Gilding Techniques , Cataloguing , Intervention proposal
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales-Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record