- -

PARAL·LEL

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

PARAL·LEL

Show full item record

Aliques Boronat, S. (2020). PARAL·LEL. http://hdl.handle.net/10251/150278

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/150278

Files in this item

Item Metadata

Title: PARAL·LEL
Author: Aliques Boronat, Sandra
Director(s): Pleguezuelos Rodríguez, María Isabel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2020-09-08
Issued date:
Abstract:
[CA] El projecte PARAL·LEL naix de la idea d'ajudar als pares i mares a introduir la tecnologia de forma sana i didàctica als menuts i menudes de la casa, després d'observar una tendència més addictiva de la joventut cap ...[+]


[EN] The PARALLEL project was born from the idea of helping parents to introduce technology in a healthily and educationally way to the children of the house, after observing a more addictive trend of young people towards ...[+]
Subjects: Aplicació , Disseny , Didàctic , Tecnologies , Interactiu
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Diseño y Tecnologías Creativas-Grau en Disseny i Tecnologies Creatives
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record