- -

PARAL·LEL

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

PARAL·LEL

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pleguezuelos Rodríguez, María Isabel es_ES
dc.contributor.author Aliques Boronat, Sandra es_ES
dc.date.accessioned 2020-09-17T17:39:31Z
dc.date.available 2020-09-17T17:39:31Z
dc.date.created 2020-09-08
dc.date.issued 2020-09-17 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/150278
dc.description.abstract [CA] El projecte PARAL·LEL naix de la idea d'ajudar als pares i mares a introduir la tecnologia de forma sana i didàctica als menuts i menudes de la casa, després d'observar una tendència més addictiva de la joventut cap a les noves tecnologies com els jocs en línia o xarxes socials. L'objectiu principal d'aquest treball final de grau és dissenyar una aplicació original per a tauleta tàctil amb un llibre complementari amb el qual també han d'interactuar, per a no oblidar la part analògica i conscienciar que les tecnologies no serveixen només per a consumir contingut, sinó que també es pot crear i que poden ser un bon medi d'aprenentatge per al seu desenvolupament cognitiu. A part de dissenyar el contingut visual de l'aplicació, també s'ha produït un espot publicitari animat, per a presentar el projecte de forma precisa i clara, amb la idea d'en un futur buscar patrocinadors i portar a terme el desenvolupament del projecte i arribar a distribuir-lo. es_ES
dc.description.abstract [EN] The PARALLEL project was born from the idea of helping parents to introduce technology in a healthily and educationally way to the children of the house, after observing a more addictive trend of young people towards new technologies such as online games or social media. The main objective of this final degree project is to design an original application for touch tablet with a complimentary book with which they must also interact, and do not forget the analog part and to be aware that techno- logies are not only for consuming content but you can also create it and be a good learning medium for their cognitive development. Apart from designing the visual content of the application, there has also been done an animated commercial to present the project in a precise and clear way, with the idea of looking for sponsors in the future and carrying out the development of the project and get to distribute it. es_ES
dc.format.extent 33 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Aplicació es_ES
dc.subject Disseny es_ES
dc.subject Didàctic es_ES
dc.subject Tecnologies es_ES
dc.subject Interactiu es_ES
dc.subject.classification DIBUJO es_ES
dc.subject.other Grado en Diseño y Tecnologías Creativas-Grau en Disseny i Tecnologies Creatives es_ES
dc.title PARAL·LEL es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Dibujo - Departament de Dibuix es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Aliques Boronat, S. (2020). PARAL·LEL. http://hdl.handle.net/10251/150278 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\126169 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record