- -

Models de Deep Learning per fer front a la COVID-19 a partir d’imatges mèdiques

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Models de Deep Learning per fer front a la COVID-19 a partir d’imatges mèdiques

Show full item record

Martínez Bernia, J. (2020). Models de Deep Learning per fer front a la COVID-19 a partir d’imatges mèdiques. http://hdl.handle.net/10251/150601

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/150601

Files in this item

Item Metadata

Title: Models de Deep Learning per fer front a la COVID-19 a partir d’imatges mèdiques
Secondary Title: Modelos basados en Deep Learning para hacer frente al COVID-19 a partir de imágenes médicas
Author: Martínez Bernia, Javier
Director(s): Gómez Adrian, Jon Ander
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2020-07-13
Issued date:
Abstract:
[CA] En aquests moments estem vivint una pandèmia mundial causada pel SARSCoV-2, un virus que produeix una enfermetat infecciosa coneguda com COVID19 que provoca, entre altres, malalties respiratòries, com pneumònia en ...[+]


[ES] En estos momentos estamos viviendo una pandemia mundial causada por el SARS-CoV-2, un virus que produce una enfermedad infecciosa que se conoce como COVID-19, la cual provoca, entre otras, enfermedades respiratorias, ...[+]


[EN] Nowadays we are experiencing a worldwide pandemic caused by the SARSCoV-2, a virus that produces an infectious disease known as COVID-19, which causes, among others, respiratory diseases, such as pneumonia in severe ...[+]
Subjects: Aprenentatge automàtic , Aprenentatge profund , Xarxes neuronals , Processament d’imatge , Imatge mèdica , Machine learning , Deep learning , Neural networks , Image processing , Medical images , Redes neuronales , Procesamiento de imagen , Imagen médica , SARS-CoV-2 , COVID-19 , Aprendizaje profundo
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Thanks:
Aquest projecte s’ha desenvolupat en col·laboració amb l’equip del projecte DeepHealth1 del centre d’investigació Pattern Recognition and Human Language Technology, el qual ha intentat aportar models de Deep Learning per ...[+]
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record