- -

La gestació subrogada: aspectes ètics i jurídics al Dret Espanyol

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La gestació subrogada: aspectes ètics i jurídics al Dret Espanyol

Show full item record

Sarasol Barres, C. (2020). La gestació subrogada: aspectes ètics i jurídics al Dret Espanyol. http://hdl.handle.net/10251/150937

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/150937

Files in this item

Item Metadata

Title: La gestació subrogada: aspectes ètics i jurídics al Dret Espanyol
Secondary Title: La gestación subrogada: aspectos éticos y jurídicos en el Derecho español.
Author: Sarasol Barres, Clara
Director(s): Ramón Fernández, Francisca
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Urbanismo - Departament d'Urbanisme
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Read date / Event date:
2020-09-16
Issued date:
Abstract:
[CA] Al present treball s’analitzaran els principals problemes jurídics i ètics que presenta la gestació subrogada, ja que, en els darrers anys, aquesta pràctica ha anat prenent rellevància fins a suposar un debat social ...[+]


[EN] This paper will analyse the main legal and ethical problems presented by surrogacy, since, in recent years, this practice has been increasing in importance until it has become a major social debate with two very ...[+]
Subjects: Gestació subrogada , Legislació , Bioètica , Fecundació in vitro , Surrogacy , Legislation , Bioethics , In vitro fertilization
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Biotecnología-Grau en Biotecnologia
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record