- -

Diseny d'una coberta solar metàl·lica per a vehicles

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Diseny d'una coberta solar metàl·lica per a vehicles

Show full item record

Martínez Carbó, M. (2020). Diseny d'una coberta solar metàl·lica per a vehicles. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/151179

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/151179

Files in this item

Item Metadata

Title: Diseny d'una coberta solar metàl·lica per a vehicles
Secondary Title: Diseño de una cubierta solar metálica para aparcamiento de vehículos
Author: Martínez Carbó, Mario
Director(s): Ferrer Ballester, Ignacio Tur Guillem, Juan Pablo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras - Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2020-07-22
Issued date:
Abstract:
[CA] El present projecte està realitzat com a Treball Fi de Grau d’Enginyeria Mecànica i es fonamenta en el disseny d'un element metàl·lic de cobriment per a vehicles. El propòsit d’aquest projecte és, a partir d’un ...[+]


[ES] El presente proyecto está realizado como Trabajo Fin de Grado de Ingeniería Mecánica y se fundamenta en el diseño de un elemento metálico de cubrición para vehículos. El propósito de este proyecto es, a partir de ...[+]


[EN] This project is carried out as a Bachelor¿s Degree Final Project of Mechanical Engineering and is based on the design of a metallic covering element for vehicles. The purpose of this project consists on doing a ...[+]
Subjects: Estructura metàl·lica , Energia solar fotovoltaica , Disseny de producte , Marquesina solar , Innovació , Metal structure , Photovoltaic solar energy , Product design , Solar roof , Innovation
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record