- -

Muntatge i efectes digitals per al curtmetratge "El poble dorm"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Muntatge i efectes digitals per al curtmetratge "El poble dorm"

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor García Miragall, Carlos Manuel es_ES
dc.contributor.advisor Sanchis Rico, Juan Manuel es_ES
dc.contributor.author Mira Cerdá, Esther es_ES
dc.date.accessioned 2020-10-13T17:13:11Z
dc.date.available 2020-10-13T17:13:11Z
dc.date.created 2020-09-25
dc.date.issued 2020-10-13 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/151632
dc.description.abstract [CA] Aquest treball de fi de màster es basa en la elaboració del curtmetratge El poble dorm, i surt de l’objectiu de participar en totes les fases de la seua creació. La peça audiovisual pertany al gènere thriller, destaca per ser un curt interactiu, és a dir, l’espectador pot participar decidint el destí dels personatges. Per altra banda, també cal mencionar que es tracta d’un curt que combina imatge real amb animació. En aquesta memòria s’exposen tots els processos de creació en els quals es va participar, centrant-se en les tasques de muntatge i efectes digitals de la postproducció del curtmetratge. En primer lloc, pel que respecta al muntatge es detallen totes les tasques portades a terme començant per la selecció del material, passant per la sincronització i finalment el muntatge. Per altra banda, també s’expliquen els tipus d’efectes digitals elaborats i el procés de creació d’aquests. es_ES
dc.description.abstract [EN] This master's thesis is based on the production of the short film El poble dorm, and is aimed at participating in all phases of its creation. The audiovisual piece belongs to the thriller genre, it stands out for being an interactive short, that is, the viewer can participate by deciding the fate of the characters. On the other hand, it is also worth mentioning that this is a short film that combines real image with animation. This report sets out all the creative processes in which I participated, focusing on the editing tasks and digital effects of the post-production of the short film. First of all, with regard to the editing, all the tasks carried out are detailed, starting with the selection of the material, passing through the synchronization and finally the editing. On the other hand, the types of digital effects produced and the process of creating them are also explained. es_ES
dc.format.extent 96 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Curtmetratge es_ES
dc.subject Interactiu es_ES
dc.subject Postproducció es_ES
dc.subject Muntatge es_ES
dc.subject Efectes digitals es_ES
dc.subject Short film es_ES
dc.subject Interactivity es_ES
dc.subject Postproduction es_ES
dc.subject Editing es_ES
dc.subject Digital effects es_ES
dc.subject.classification TECNOLOGIA ELECTRONICA es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Postproducción Digital-Màster Universitari en Postproducció Digital es_ES
dc.title Muntatge i efectes digitals per al curtmetratge "El poble dorm" es_ES
dc.title.alternative Montaje y efectos digitales para el cortometraje "El pueblo duerme" es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Mira Cerdá, E. (2020). Muntatge i efectes digitals per al curtmetratge "El poble dorm". Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/151632 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\110559 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record