- -

Addiccions al joc, Administracions públiques, Centres educatius i ciutadania

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Addiccions al joc, Administracions públiques, Centres educatius i ciutadania

Show full item record

Garrido Soler, I. (2020). Addiccions al joc, Administracions Públiques, Centres educatius i ciutadania. http://hdl.handle.net/10251/151759

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/151759

Files in this item

Item Metadata

Title: Addiccions al joc, Administracions públiques, Centres educatius i ciutadania
Author: Garrido Soler, Iris
Director(s): Portillo Poblador, Nuria
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad - Departament d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat
Read date / Event date:
2020-09-25
Issued date:
Abstract:
[CA] El problema contemporani de la ludopatia ha anat augmentant els darrers anys amb el canvi de paradigma afavorit per la introducció massiva de les noves tecnologies com a costum i necessitat en el dia a dia de tota la ...[+]


[EN] The contemporary problem of gambling has gone increasing the last years with the change of paradigm favoured by the massive introduction of the new technologies as a habit everyday of all citizens. As a consequence, ...[+]
Subjects: Menors d´edat , Persones joves , Dades obertes , Ludopatia , Noves tecnologies , Administració pública , Centres educatius , Ciutadania , Joc patològic , Publicitat , Joc responsable , Associacions , Agenda 2030 , Objectius de desenvolupament sostenible , Gambling , New technologies , Public Administration , Educational centers , Citizens , Young people , Open data , Underage people , Pathological game , Publicity , Responsible game , Associations , Sustainable development goals
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Gestión y Administración Pública-Grau en Gestió i Administració Pública
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record