- -

Pla estratègic per a l'empresa Dulgandia S.L.U

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Pla estratègic per a l'empresa Dulgandia S.L.U

Show full item record

Grau Navarro, J. (2020). Pla estratègic per a l'empresa Dulgandia S.L.U. http://hdl.handle.net/10251/151949

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/151949

Files in this item

Item Metadata

Title: Pla estratègic per a l'empresa Dulgandia S.L.U
Author: Grau Navarro, Jordi
Director(s): Capó Vicedo, Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
Read date / Event date:
2020-07-20
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest treball té com a objectiu realitzar una anàlisi, tant intern com extern, i una planificació estratègica per a l'empresa Dulgandia S.L.U. per a veure quines són les fortaleses que l’han fet obtenir l’èxit que ...[+]


[ES] Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis, tanto interno como externo, y una planificación estratégica para la empresa Dulgandia S.L.Uno. para ver cuáles son las fortalezas que le han hecho obtener el éxito ...[+]
Subjects: Pla estratègic , Estratègia , Competència , Matriu DAFO , Dulgandia S.L.U. , Plan estratégico , Matriz DAFO
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record