- -

Realització d'un curtmetratge d'animació 3D: Rodrigo

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Realització d'un curtmetratge d'animació 3D: Rodrigo

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Lozano Quilis, José Antonio es_ES
dc.contributor.author Piera Ceresola, Josep es_ES
dc.date.accessioned 2020-10-15T15:10:57Z
dc.date.available 2020-10-15T15:10:57Z
dc.date.created 2020-09-25
dc.date.issued 2020-10-15 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/152074
dc.description.abstract [CA] En aquest projecte de final de grau es proposa dur a terme la realització d’un curtmetratge d’animació 3D explicant les diferents tasques i ferramentes utilitzades per a realitzar l’animació, modelatge, rigging i el processament de les imatges. La finalitat és obtenir un producte audiovisual on poder adquirir i mostrar coneixements i capacitats adquirides. Abordarem cadascuna de les fases de preproducció, producció i postproducció des de la idea original fins a l’exportació final del curtmetratge, passant per les diferents tasques com: guió il·lustrat, modelatge, rigging, animació, processament de les imatges 3D, edició, etc. Adquirint durant aquest procés coneixements i experiència en l’animació de personatges i les diferents fases per les quals passa un curtmetratge d’animació 3D. El programa amb el qual es crearan i animaran els gràfics 3D serà Autodesk Maya, un dels més utilitzats i valorats del sector, junt amb el motor de render V-Ray. D’altra banda, també s’utilitzaran diferents programes com Adobe Photoshop o Adobe Premiere per a dur a terme altres tasques relacionades. es_ES
dc.description.abstract [EN] This final year project proposes to carry out a 3D animation short film, explaining the different tasks and tools used to perform the animation, modeling and rendering. The purpose is to obtain an audiovisual to show acquired knowledge and capabilities. We will approach each of the stages of pre-production, production and post- production from the original idea to the final export of the short film, going through the different tasks such as: storyboarding, modeling, rigging, animation and blend shape, processing of 3D images, editing, etc. Acquiring during this process knowledge and experience in character animation and the different stages through which a 3D animation short film passes. The program with which the 3D graphics will be created and animated will be Autodesk Maya, one of the most used and valued in the industry, along with the V-Ray rendering engine. On the other hand, different programs such as Adobe Photoshop or Adobe Premiere will also be used to perform other related tasks. es_ES
dc.format.extent 54 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject 3D es_ES
dc.subject Modelatge es_ES
dc.subject Animació 3D es_ES
dc.subject Curtmetratge es_ES
dc.subject Rigging es_ES
dc.subject Maya es_ES
dc.subject Short film es_ES
dc.subject Animation es_ES
dc.subject Modelling es_ES
dc.subject 3D animation es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual es_ES
dc.title Realització d'un curtmetratge d'animació 3D: Rodrigo es_ES
dc.title.alternative Realización de un cortometraje de animación 3D: Rodrigo es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial - Institut Universitari d'Automàtica i Informàtica Industrial es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Piera Ceresola, J. (2020). Realització d'un curtmetratge d'animació 3D: Rodrigo. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/152074 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\129936 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record