- -

Disseny d’un sistema d’avaluació de l’acompliment per a la Delegació d’Alumnes de la Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d’un sistema d’avaluació de l’acompliment per a la Delegació d’Alumnes de la Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

Show full item record

Fuentes Sánchez, M. (2020). Disseny d’un sistema d’avaluació de l’acompliment per a la Delegació d’alumnes de la Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses. http://hdl.handle.net/10251/152614

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/152614

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d’un sistema d’avaluació de l’acompliment per a la Delegació d’Alumnes de la Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
Secondary Title: Diseño de un sistema de evaluación del rendimiento para la Delegación de Alumnos de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas
Author: Fuentes Sánchez, Marlene
Director(s): Babiloni Griñón, María Eugenia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2020-09-25
Issued date:
Abstract:
[CA] Amb el pas el temps, els Recursos Humans dins de l’empresa han anat guanyant pes, fins al dia de hui, que podem dir que és una de les parts més importants d’una empresa. El sistema d’avaluació de l’acompliment és ...[+]
Subjects: Descripció dels llocs de treball , Formació , Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses (FADE) , Diccionari de competències , IS-TOPSIS , Avaluació de l´acompliment , Universitat Politécnica de València (UPV) , Delegació alumnes FADE , Recursos humans , Facultad de Administración y Dirección de Empresas , Estudiantes universitarios
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record