- -

Estudi acústic del Teatre Orfeó Montsià d’Ulldecona (Tarragona)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi acústic del Teatre Orfeó Montsià d’Ulldecona (Tarragona)

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Alba Fernández, Jesús es_ES
dc.contributor.advisor Balagué Ortiz, José Ramón es_ES
dc.contributor.author Balagué García, María es_ES
dc.coverage.spatial east=0.4443409; north=40.5970153; name=Carrer Cardenal Goma, 19, 43550 Ulldecona, Tarragona, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2020-10-28T11:30:45Z
dc.date.available 2020-10-28T11:30:45Z
dc.date.created 2020-09-24
dc.date.issued 2020-10-28 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/153415
dc.description.abstract [CA] L'objectiu principal d'aquest treball és fer un diagnòstic de l'estat acústic actual del teatre Orfeó Montsià d'Ulldecona i oferir possibles solucions de condicionament. L'estudi acústic presentat es basa en tres eixos fonamentals. Primer l'obtenció de paràmetres de qualitat, on es caracteritza la sala mitjançant mesures in situ. A continuació l'estudi geomètric, que defineix el comportament del camp acústic respecte la forma del recinte. I per últim la simulació acústica amb modelat 3D, proporciona una estimació dels paràmetres acústics distribuïts per totes les àrees d'audiència de la sala. Amb tots aquest estudis, es pretén concloure amb un diagnòstic detallat de les prestacions acústiques actuals del teatre. es_ES
dc.description.abstract [EN] The principal aim of this work treats to diagnose the ongoing acoustic state of Orfeó Montsià of Ulldecona theater and offer solutions of conditioning. The acoustic survey presented is based on three fundamental surveys. First, the study of parameters of quality, which characterizes the room by in situ measurements. Following, the geometric survey defines the behaviour of the acoustic area in relation to the form of the room. Thirdly and finally, the survey of an acoustic model simulated that provides acoustic parameters through room mapping. With all of these surveys, a detailed report of the theatre state can be concluded es_ES
dc.format.extent 46 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Acústica de sales es_ES
dc.subject Teoria estadística es_ES
dc.subject Teoria geomètrica es_ES
dc.subject Reflexions es_ES
dc.subject Temps de reverberació es_ES
dc.subject Teatre es_ES
dc.subject Condicionament acústic es_ES
dc.subject Intel·ligibilitat de veu es_ES
dc.subject Acoustics of rooms es_ES
dc.subject Statistical Theory es_ES
dc.subject Geometric Theory es_ES
dc.subject Reflections es_ES
dc.subject Time of reverberation es_ES
dc.subject Theatre es_ES
dc.subject Acoustic Conditioning es_ES
dc.subject Intelligibility of voice es_ES
dc.subject Estudi ac es_ES
dc.subject.classification FISICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen-Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge es_ES
dc.title Estudi acústic del Teatre Orfeó Montsià d’Ulldecona (Tarragona) es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Física Aplicada - Departament de Física Aplicada es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Balagué García, M. (2020). Estudi acústic del Teatre Orfeó Montsià d’Ulldecona (Tarragona). http://hdl.handle.net/10251/153415 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\122513 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record