- -

Disseny de la interfície i experiència d'usuari d'una aplicació sobre transport públic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny de la interfície i experiència d'usuari d'una aplicació sobre transport públic

Show full item record

Ferri García, R. (2020). Disseny de la interfície i experiència d'usuari d'una aplicació sobre transport públic. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/153417

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/153417

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny de la interfície i experiència d'usuari d'una aplicació sobre transport públic
Author: Ferri García, Rubén
Director(s): Lengua Lengua, Ismael
Read date / Event date:
2020-09-24
Issued date:
Abstract:
[CA] En l'actualitat trobem diferents maneres de moure'ns per la ciutat (amb autobusos, metro, bicicletes, trens, etc.). En un món digitalitzat és fonamental comptar amb ferramentes que faciliten i fomenten l'ús del transport ...[+]


[EN] Nowadays, we find different ways to get around the city (by bus, subway, bicycle, train, etc.). In a digital world, it is essential to have tools that facilitate and encourage the use of public transport, specifically ...[+]
Subjects: Disseny d'aplicacions , Experiència d'usuari (UX) , Interfície d'usuari (UI) , Disseny centrat en l'usuari , Prototipatge , Transport públic , Mobilitat , App design , User experience (UX) , User interface (UI) , User-centered design (UCD) , Prototype , Public transport , Mobility
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record