- -

REDISSENY DEL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS EN LA MANCOMUNITAT FORMADA PELS MUNICIPIS DE BENEIXAMA, CAMP DE MIRRA I CANYADA

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

REDISSENY DEL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS EN LA MANCOMUNITAT FORMADA PELS MUNICIPIS DE BENEIXAMA, CAMP DE MIRRA I CANYADA

Show full item record

Valdés Sarrió, M. (2020). REDISSENY DEL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS EN LA MANCOMUNITAT FORMADA PELS MUNICIPIS DE BENEIXAMA, CAMP DE MIRRA I CANYADA. http://hdl.handle.net/10251/155044

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/155044

Files in this item

Item Metadata

Title: REDISSENY DEL SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS EN LA MANCOMUNITAT FORMADA PELS MUNICIPIS DE BENEIXAMA, CAMP DE MIRRA I CANYADA
Author: Valdés Sarrió, María
Director(s): Montañés Sanjuan, María Teresa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Química y Nuclear - Departament d'Enginyeria Química i Nuclear
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2020-09-09
Issued date:
Abstract:
[ES] Reduir la generació de residus és un factor essencial de cara al futur, ja que el seu augment està afectant notòriament a la nostra qualitat de vida. És indispensable comptar amb una bona gestió d aquests residus per ...[+]


[EN] Reducing waste generation is an essential factor towards the future, since its increase is affecting our quality of life. It is vital to have a good management of the waste to take care of both the environment, and ...[+]
Subjects: Residus municipals , Recollida selectiva , Recollida porta a porta , Ecoparc , Bioresidus , Residus , Municipal waste , Selective collection , Door-to-door collection , Ecopark , Bio-waste , Waste.
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales-Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record