- -

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MECANIZADO Y CONTROL EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN PILAR DENTAL

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MECANIZADO Y CONTROL EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN PILAR DENTAL

Show full item record

Agulló Mateu, JF. (2020). ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MECANIZADO Y CONTROL EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN PILAR DENTAL. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/156291

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/156291

Files in this item

Item Metadata

Title: ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MECANIZADO Y CONTROL EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN PILAR DENTAL
Author: Agulló Mateu, José Francisco
Director(s): Giner Bosch, Vicent Carrión García, Andrés
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad - Departament d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2020-09-25
Issued date:
Abstract:
[ES] En aquest treball es desenvolupa l¿estratègia de mecanitzat i el seu control en procés per a un nou pilar dental. Aquest producte atén a les necessitats de cobrir una nova tècnica d¿implantologia d¿una companyia de ...[+]


[EN] This document describes the machining strategy and its process control for manufacturing a new dental abutment. This product attends to a new demand on the implantology industry from a medical device company specialized ...[+]
Subjects: Pilar dental , Màquina eina , CNC , Control en procés , Control de qualitat , Validació del sistema de mesures , Gage R&R , Precontrol , SPC , Control estadístic de processos , Mostreig per atributs , Dental abutment , Machine tool , In-process control , Quality control , Measurement system analysis , Pre-control , Processes quality control , Attribute sampling
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Ingeniería Industrial-Màster Universitari en Enginyeria Industrial
Type: Tesis de máster

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record