- -

Construir entre líneas. El espacio arquitectónico en la obra teatral de Federico García Lorca

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Construir entre líneas. El espacio arquitectónico en la obra teatral de Federico García Lorca

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Bonet Solves, Victoria Eugenia es_ES
dc.contributor.advisor Nieto Edo, Francisco José es_ES
dc.contributor.author Jara Calabuig, Aaron es_ES
dc.date.accessioned 2021-01-12T13:00:07Z
dc.date.available 2021-01-12T13:00:07Z
dc.date.created 2020-07-17
dc.date.issued 2021-01-12 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/158747
dc.description.abstract [EN] Federico García Lorca (1898-1936) was one of the most important writers of Spanish literature of the 20th century. In addition to poetry, he wrote several theatre plays, often with educational aims. His particular viewpoint, influenced by rural and urban experiences, inspired scenographic designs with high aesthetic and compositional value. Thanks to the collaboration of artists such as José Caballero, Manuel Fontanals, Siegfried Burmann or Santiago Ontañón, Lorca's productions avoided traditional designs and opted for more sophisticated works. From La Barraca performances to commercial successes, his scenography was always characterized by being subtle and innovative. This research work analyzes the original projects of Bodas de sangre (1933) and Yerma (1934), as well as other stagings after author's death. Through the compilation of documentary material and the elaboration of plans and technical models, a complete vision of each proposal is offered, taking into account the design criteria and the construction processes. In summary, the study confirms how, through architecture and the visual arts, the scenography was able to materialize each of the spaces collected in Lorca¿s plays. es_ES
dc.description.abstract [ES] Federico García Lorca (1898-1936) va ser un dels escriptors més importants de la literatura espanyola del segle XX. A banda de la poesia, va conrear el teatre, sovint adreçat a l'educació i la regeneració del poble. La seua particular manera de veure les coses, fruit de les experiències rurals i urbanes, va inspirar dissenys escenogràfics d'una gran riquesa estètica i formal. Amb la col·laboració d'artistes com José Caballero, Manuel Fontanals, Siegfried Burmann o Santiago Ontañón, les produccions de Lorca van eludir els muntatges tradicionals i van apostar per treballs més sofisticats. Des de les representacions del grup ambulant La Barraca fins a l'estrena dels èxits comercials, la seua escenografia sempre es caracteritzà per ser subtil i innovadora. En aquest treball s'analitzen els projectes originals de Bodas de sangre (1933) i Yerma (1934), així com altres escenificacions posteriors a la mort de l'autor. A través de la compilació de material documental i de l'elaboració de plànols i models tècnics, s'ofereix una visió completa de cada proposta, atenent els criteris de disseny i els processos constructius. En síntesi, l'estudi palesa com, per mitjà de l'arquitectura i les arts plàstiques, l'escenografia va ser capaç de materialitzar cada un dels espais recollits en les obres lorquianes. es_ES
dc.format.extent 94 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Scenography es_ES
dc.subject Space es_ES
dc.subject Theatre es_ES
dc.subject Landscape es_ES
dc.subject Federico García Lorca es_ES
dc.subject Teatres es_ES
dc.subject Espais es_ES
dc.subject Paisatges es_ES
dc.subject Escenografies es_ES
dc.subject Disseny escenogràfic es_ES
dc.subject.classification COMPOSICION ARQUITECTONICA es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS ARQUITECTONICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura es_ES
dc.title Construir entre líneas. El espacio arquitectónico en la obra teatral de Federico García Lorca es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Composición Arquitectónica - Departament de Composició Arquitectònica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura es_ES
dc.description.bibliographicCitation Jara Calabuig, A. (2020). Construir entre líneas. El espacio arquitectónico en la obra teatral de Federico García Lorca. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/158747 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\110172 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record