- -

Disseny d'estratègies Mitjans socials en comunicació electoral d'àmbit local

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Disseny d'estratègies Mitjans socials en comunicació electoral d'àmbit local

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Álvarez Sánchez, Diego es_ES
dc.contributor.author Perez Lopez, David es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.5195931; north=38.8417205; name=Carrer de la Baixada de la Font de la Vila, 6, 46860 Albaida, Valencia, Espanya es_ES
dc.date.accessioned 2021-01-13T11:25:53Z
dc.date.available 2021-01-13T11:25:53Z
dc.date.created 2020-12-10
dc.date.issued 2021-01-13 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/158897
dc.description.abstract [CA] El present treball naix de la necessitat de trobar una metodologia de treball a l'hora de dissenyar una estratègia de comunicació electoral d'àmbit local basada en els mitjans socials. Per això, s'han estudiat els antecedents teòrics de la comunicació política i els canvis de paradigma en quant a l'ús del web i com aquests fets han influït en la mateixa identitat humana, fins al punt de canviar els nostres hàbits de consum de la informació i de relacionar-nos amb ella. Davant d'aquest repte cal conèixer els millors mecanismes per a planificar totes les accions i aconseguir crear una comunitat en línia al voltant de persones simpatitzants o interessades en el projecte, i fins i tot adversàries o dubtoses, a la vegada que s'incita a la participació ciutadana i a la transparència. es_ES
dc.description.abstract [EN] The present paper stems from the need of finding a work methodology when devising an electoral media strategy at a local level based on social media. Hence, the theoretical background of political communication as well as the paradigm shifts have been studied regarding the use of the Internet and also how these facts have influenced the very human identity to the point of changing our information consuming habits and our relationship with it. In the face of this challenge it is necessary to know the best mechanisms to plan every action and to achieve the creation of an online community around sympathizers or people interested in the project -or even adversaries and undecided-, while promoting civic engagement and transparency. es_ES
dc.format.extent 136 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento (by) es_ES
dc.subject Comunicació política es_ES
dc.subject Xarxes socials es_ES
dc.subject Estratègia es_ES
dc.subject Eleccions es_ES
dc.subject Political communication es_ES
dc.subject Social networks es_ES
dc.subject Strategy es_ES
dc.subject Elections es_ES
dc.subject Participació ciudadana es_ES
dc.subject.classification COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Contenidos y Aspectos Legales en la Sociedad de la Información-Màster Universitari en Continguts i Aspectes Legals en la Societat de la Informació es_ES
dc.title Disseny d'estratègies Mitjans socials en comunicació electoral d'àmbit local es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.description.bibliographicCitation Perez Lopez, D. (2020). Disseny d'estratègies Mitjans socials en comunicació electoral d'àmbit local. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/158897 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\114367 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record