- -

El Comerç Just a les universitats públiques valencianes com a part de l’Educació per la Ciutadania Global

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El Comerç Just a les universitats públiques valencianes com a part de l’Educació per la Ciutadania Global

Show full item record

Marí I Garcia, DJ. (2020). El Comerç Just a les universitats públiques valencianes com a part de l’Educació per la Ciutadania Global. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/158955

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/158955

Files in this item

Item Metadata

Title: El Comerç Just a les universitats públiques valencianes com a part de l’Educació per la Ciutadania Global
Author: Marí i Garcia, David Joan
Director(s): Fernández-Baldor Martínez, Álvaro
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos de Ingeniería - Departament de Projectes d'Enginyeria
Read date / Event date:
2020-12-14
Issued date:
Abstract:
[ES] El treball pretén fer una comparativa entre els trets característics principals de l'Educació pel Desenvolupament d'una Ciutadania Global Crítica, per a la qual cosa el moviment de Comerç Just pot ser exemplar (un ...[+]
Subjects: Comerç Just , Educació pel Desenvolupament , Ciutadania cosmopolita Global Crítica , Corresponsable , Compromesa , Agenda 2030 , ODS , ONGD
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Cooperación Al Desarrollo-Màster Universitari en Cooperació Al Desenvolupament
Type: Tesis de máster

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record