- -

El pluricentrisme de la llengua catalana en els principals correctors i traductors automàtics

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El pluricentrisme de la llengua catalana en els principals correctors i traductors automàtics

Show full item record

Mas Castells, JA. (2019). El pluricentrisme de la llengua catalana en els principals correctors i traductors automàtics. Revista de Llengua i Dret. (71):208-222. https://doi.org/10.2436/rld. i71.2019.3229

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/159977

Files in this item

Item Metadata

Title: El pluricentrisme de la llengua catalana en els principals correctors i traductors automàtics
Secondary Title: The pluricentrism of catalan in the main automatic spell-checkers and translation tools
Author: Mas Castells, Josep Angel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Issued date:
Abstract:
[EN] Automatic spell-checkers and translation tools provide an excellent support for language use in the digital world at a time when written communication channels prevail. For pluricentric and minority languages such as ...[+]


[Otros] Els correctors i els traductors automàtics proporcionen una ajuda de primer ordre per a l'ús de la llengua en l'àmbit digital, en un moment en què el canal escrit hi és el més utilitzat. En llengües minoritzades i ...[+]
Subjects: Pluricentrisme , Traducció automàtica , Correcció automàtica , Variació lingüística , Nom de la llengua , Pluricentricity , Automatic translation , Automatic correction , Linguistic variation , Name of the language
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Source:
Revista de Llengua i Dret. (issn: 0212-5056 )
DOI: 10.2436/rld. i71.2019.3229
Publisher:
EAPC-Generalitat de Catalunya
Publisher version: https://doi.org/10.2436/rld. i71.2019.3229
Type: Artículo

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record