- -

Dones R+D+i

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Dones R+D+i

Show full item record

Puchades Pla, R.; Cerdá Hernández, MR.; García, LM. (2021). Dones R+D+i. http://hdl.handle.net/10251/161875

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/161875

Files in this item

Item Metadata

Title: Dones R+D+i
Secondary Title: Mujeres I+D+i
Author: Puchades Pla, Rosa Cerdá Hernández, Mª Rosa García, Luz Mélida
UPV Unit: Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació
Universitat Politècnica de València. Unidad de Igualdad - Unitat d'Igualtat
Issued date:
Abstract:
Publicació divulgativa de perfils de científiques en diferents disciplines vinculades amb les àrees de coneixement pròpies de la Universitat Politècnica de València.


Publicación divulgativa de perfiles de científicas en distintas disciplinas vinculadas con las áreas de conocimiento propias de la Universitat Politècnica de València.
Subjects: Científiques , Sostre de vidre , Bretxa de gènere , Igualtat entre dones i homes , Brecha de género , Científicas , Techo de cristal , Igualdad entre mujeres y hombres
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Thanks:
Aquest treball ha sigut finançat pel Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i la Universitat Politècnica de València, per al foment ...[+]
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record