- -

Dones R+D+i

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Dones R+D+i

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Puchades Pla, Rosa es_ES
dc.contributor.author Cerdá Hernández, Mª Rosa es_ES
dc.contributor.author García, Luz Mélida es_ES
dc.date.accessioned 2021-02-19T07:40:03Z
dc.date.available 2021-02-19T07:40:03Z
dc.date.issued 2021-02-19T07:40:03Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/161875
dc.description.abstract Publicació divulgativa de perfils de científiques en diferents disciplines vinculades amb les àrees de coneixement pròpies de la Universitat Politècnica de València. es_ES
dc.description.abstract Publicación divulgativa de perfiles de científicas en distintas disciplinas vinculadas con las áreas de conocimiento propias de la Universitat Politècnica de València.
dc.description.sponsorship Aquest treball ha sigut finançat pel Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i la Universitat Politècnica de València, per al foment d’activitats que incorporen la perspectiva de gènere de forma transversal. es_ES
dc.format.extent 87 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Científiques es_ES
dc.subject Sostre de vidre es_ES
dc.subject Bretxa de gènere es_ES
dc.subject Igualtat entre dones i homes es_ES
dc.subject Brecha de género
dc.subject Científicas
dc.subject Techo de cristal
dc.subject Igualdad entre mujeres y hombres
dc.title Dones R+D+i es_ES
dc.title.alternative Mujeres I+D+i
dc.type Libro es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Unidad de Igualdad - Unitat d'Igualtat es_ES
dc.description.bibliographicCitation Puchades Pla, R.; Cerdá Hernández, MR.; García, LM. (2021). Dones R+D+i. http://hdl.handle.net/10251/161875 es_ES
dc.contributor.funder Universitat Politècnica de València
dc.contributor.funder Generalitat Valenciana


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record