- -

La ciutat per a la gent gran. Mesures i estratègies per a l'adaptació de les ciutats al canvi demogràfic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

La ciutat per a la gent gran. Mesures i estratègies per a l'adaptació de les ciutats al canvi demogràfic

Show full item record

Pérez Del Ruste, A. (2020). La ciutat per a la gent gran. Mesures i estratègies per a l'adaptació de les ciutats al canvi demogràfic. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/162291

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/162291

Files in this item

Item Metadata

Title: La ciutat per a la gent gran. Mesures i estratègies per a l'adaptació de les ciutats al canvi demogràfic
Author: Pérez del Ruste, Ariadna
Director(s): Temes Córdovez, Rafael Ramón
Read date / Event date:
2020-09-17
Issued date:
Abstract:
[EN] This Final Degree Work is intended to address the changes, adaptations and strategies that cities must be implemented in front of an unprecedented population ageing horizon to date. The decrease in birth rates coupled ...[+]


[CA] [ES] El present Treball final de Grau té el propòsit d'abordar els canvis, adaptacions i estratègies que les ciutats han d'anar implementant front un horitzó d'envelliment poblacional inèdit fins a la data. La disminució ...[+]
Subjects: Urbanisme , Envelliment poblacional , Estudis demogràfics , Demographic studies , Estudis comparatius , Comparative studies , Population aging
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record